Representantes Agrupación Deportiva Dubratambre no Torneo Aberto Internacional de Gondomar

Representantes Agrupación Deportiva Dubratambre no Torneo Aberto Internacional de Gondomar

Podium
Miriam, 2ª clasificada e Yessica 3ª clasificada

Podium José Luis

José Luis, 3º clasificado categoría de afecionados

Advertisement